Waterverbruik reduceren met kennis en technologie.

Kwaliteit van water heeft grote invloed op de kwaliteit van het speeloppervlak.

Steeds vaker worden we geconfronteerd met de effecten van het veranderende klimaat. Langere periodes van droogte, gevolgd door kortdurende hevige regenval. We krijgen allemaal te maken met de effecten hiervan. Op diverse fronten moeten we ons beleid met betrekking tot water en het gebruik en de beheersing ervan aanpassen aan deze veranderingen.

Wij zien samen, Aqua Aid Europe (Europese distributeur van Aqua Aid Surfactants en biostimulants) en Vos Capelle (exclusief distributeur voor Nederland), al langer het rijzende probleem van het gebruik van water op sportaccommodaties en golfbanen. Was het in het verleden nog geen probleem om grondwater op te pompen, nu zien we in het voorjaar al tekorten en beregeningsverboden met alle gevolgen van dien. De maatschappij, maar vooral waterschappen en lokale overheden, moeten een ander beleid gaan voeren op het gebied van waterhuishouding. Feitelijk zijn er drie steeds groter wordende problemen die wij al jaren signaleren: beschikbaarheid, kwaliteit en kostprijs van water in het algemeen. Aqua Aid ervaart dit al langer in Zuid-Europa, waar door een warmer klimaat normaliter veel meer water verbruikt wordt op sportaccommodaties en golfbanen en waar de kwaliteit van het water ook een grote invloed heeft op de kwaliteit van het speeloppervlak.

Het probleem van waterbeschikbaarheid ondervinden wij in de afgelopen jaren regelmatig in de vorm van onttrekkings- en beregeningsverboden. Toch een vreemd idee terwijl er in de winter en vroege voorjaar toch echt wel heel wat neerslag valt. Men vraagt zich af: waar is al dat water gebleven? Het antwoord is waarschijnlijk: richting zee. De agrarische wereld heeft graag droge voeten in het voorjaar omdat er dan op tijd gepoot en gezaaid kan worden, dus wordt het grondwaterpeil laag gehouden. Met als gevolg dat er na een droog voorjaar in veel gebieden een té laag grondwaterpeil ontstaan is waardoor er later een tekort aan oppervlaktewater ontstaat. Aan de overheid de taak ervoor te zorgen dat er in de toekomst water beschikbaar is voor meerjarige gewassen en beregening van sport en golf accommodaties gedurende het gehele seizoen.

Waterkwaliteit van beregeningswater is in Nederland momenteel nog geen heel groot probleem, hoewel het aandeel bicarbonaten  lokaal wel een toenemende zorg is, evenals te hoge pH waardoor de balans in de bodem verstoord wordt. Door een verstoorde balans worden nutriënten slechter opgenomen door de plant, gaat het rendement van onze meststoffen omlaag en spoelen we deze ongebruikte elementen weg met het grondwater. In Zuid-Europa zien we nog veel extremere waarden in de grondwaterkwaliteit met hoge zoutgehaltes met alle gevolgen van dien. Zo ver is het in Nederland nog niet maar onze waterkwaliteit gaat achteruit.

De kostprijs van water is in Nederland nog geen groot probleem; nog niet. Daar gaat in de toekomst zeker verandering in komen. Denk daarbij niet alleen aan de kostprijs voor het water zelf maar ook aan de kosten voor irrigatiesysteem, elektriciteit en dergelijke. Een gemiddelde golfbaan in Midden-Europa gebruikt zo’n 250.000 m³ water per jaar, als je dan € 0,85 per m3 moet betalen wordt de waterrekening opeens een substantieel onderdeel van het onderhoudsbudget. Een tiental jaren geleden was hiervan nog geen sprake maar wij zien het probleem met de klimaatverandering snel noordwaarts komen.

Zaak is dus om jezelf voor te bereiden op deze elementen die hoe dan ook op ons afkomen. In dit geval geldt vooral: regeren is vooruitzien. Pas nu je strategie al aan op wat er komen gaat. Gebruikers kunnen zelf een grote bijdrage leveren door het totale waterverbruik op accommodaties terug te dringen. Op een vrij eenvoudige wijze en met naar verhouding beperkte middelen kan al snel een reductie in waterverbruik worden bereikt van 35% of meer. Het komt daarbij aan op kennis en ervaring. Hier ligt zeker ook een rol voor de brancheorganisaties op het educatieve vlak. Begin bijvoorbeeld eens met jezelf de vraag te stellen: waarom moet ik vandaag irrigeren en hoeveel? Veel gebruikers hebben hierop geen duidelijk antwoord. Men beregent vaak op basis van ervaring en gevoel, zonder dat dit met cijfers onderbouwd is. Hier begint eigenlijk het verhaal van werken naar een verlaagd watergebruik.

Kwaliteit van de irrigatie

Een belangrijk aspect bij het verminderen van het watergebruik is een goed werkend irrigatiesysteem. Doe eens een test om te kijken hoe nauwkeurig je beregeningsinstallatie werkt door een tiental regenmeters op een green op te stellen en dan een beregeningsronde van 100% uit te voeren. Het is opvallend hoe groot soms de verschillen in waterafgifte per m² is,  door verkeerde stand van de sproeiers met teveel of geen overlap of een verkeerde nozzle. Met de wetenschap die we nu hebben is het richting toekomst noodzakelijk dat iedere golfbaan/accommodatie iemand heeft die verantwoordelijk is voor de irrigatie.

Bodemanalyse en vochtmeting

Met een bodemanalyse kan op eenvoudige wijze de pF curve worden vastgesteld die duidelijk maakt waar het verwelkingspunt van je toplaag zit en waar de veldcapaciteit zich bevindt. Met een goede bodemvochtmeter kun je dagelijks een aantal metingen doen en daarmee een database opbouwen zodat men kan voorspellen hoeveel bodemvocht er in het komende etmaal vermindert zodat kan worden besloten of en hoeveel er beregend moet worden. Met simpele weerstations kan de ET factor al op een goede manier worden bepaald, dit is ook een goede indicatie voor hoeveelheid en interval van de irrigatie. Omdat er nooit een 100% homogeen bodemprofiel is, is een goed werkende waterverdeler/ wetting agent, ook wel surfactant genoemd, onmisbaar. De wetting agents verschillen van elkaar qua werking. Je hebt producten die vocht verdelen en vasthouden en je hebt producten welke vocht verdelen en afvoeren. Oude technieken zijn de zogenaamde 2D molecuulstructuren met een co-block polymeer. Dit zijn de bekende producten die al langer op de markt zijn. Veel hoogwaardigere producten bevatten een 3D molecuul, zoals: Aqua Aid OARS HS, OARS PS en PBS 150. Doordat de molecuul meervoudig vertakt is (3D) ontstaat een verhoogde én langere werking. De PBS150 werkt zelfs tot 150 dagen. Door de combinatie van bovengenoemde richtlijnen op te nemen in het onderhoudsplan van een golfbaan of sportaccommodatie wordt een goede stap gezet in het terugdringen van het watergebruik.
Er komt in 2023 een nieuwe technologie op de markt die op een iets andere manier het vocht kan vasthouden in de vorm van de nieuwe 2,5D surfactant Aqua Aid Hydra 30+. Hierin zit deels technologie uit PBS 150 en deels uit OARS, met enkele biostimulanten samengevoegd. Door de hoge concentratie en goede werking bereikt men hiermee met lage dosering een zeer goed resultaat.

Vos Capelle levert daarnaast al enkele jaren meststoffen met hierop de wetting agent PBS150 gecoat, zoals de VOSCA Humiterra W.A. welke gebruikt wordt bij renovaties of herstelperiode van de sportvelden en golfbanen. Voordeel is dat je zowel de organische bemesting aanbrengt, de meststof sneller oplost én vocht in de toplaag langer beschikbaar blijft voor jonge grasplanten.

Als branche kunnen we met deze technologie de overheid een stap voor zijn zodat, – op het moment dat er verdere maatregelen vanuit overheidswege ingevoerd worden, wij al een antwoord klaar hebben.

De juiste hulpmiddelen

Het is zaak dat er op iedere accommodatie een bodemvochtmeter (Fieldscout TDR), en bij voorkeur ook een eigen weerstation, aanwezig zijn zodat er goede data voor de greenkeeper of fieldmanager beschikbaar zijn. Vochtmeters zijn er in vele soorten en maten. Het is goed om systemen te kiezen die met elkaar kunnen samenwerken. Zo is er bijvoorbeeld software van Spectrum die data van de TDR 150 / TDR 350 bodemvochtmeter en weerstation kan samenvoegen op een gemeenschappelijke basis. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden om deze software te koppelen met beregeningscomputers zodat de data automatisch verwerkt wordt.

Een andere optie is om Spiio draadloze bodemvochtsensoren in de toplaag aan te brengen. Deze sensoren zenden realtime informatie over het vochtpercentage, temperatuur en EC naar je portal. Al deze gegevens zijn live te raadplegen via de portal of app.

Een goede surfactant met 2,5D of 3D werking neemt een hoop werk uit handen door de unieke eigenschappen qua hoge efficiëntie en duurwerking in waterverdeling. Zoals hierboven gesteld is het verstandig iemand verantwoordelijk te maken voor de kwaliteit van het irrigatiesysteem, zodat van een goede basis kan worden uitgegaan.

Vermindering verdamping

Waterbesparing kan ook aan de kant van de plant plaatsvinden. Door verdamping verdwijnt er in stresscondities natuurlijk veel water uit de plant als deze zichzelf bij hitte beschermt. Door de plant van buitenaf te beschermen met een Uv-filter wordt het aantal stressmomenten verminderd en neemt de verdamping af, waardoor de plant minder water gebruikt. Aqua-Aid Solar is een vloeibaar UV- en infrarood filter, gebaseerd op biologische eigenschappen die de verdamping vanuit de plant vermindert en het aantal stressmomenten reduceert. Hierdoor gaat de plant minder in “shutdown” zodat er minder onderbrekingen zijn in vitale processen en wordt abiotische stress aanzienlijk verminderd. Het blijkt overigens dat een Uv-filter gedurende het gehele jaar stress vermindert, met Solar breng je eigenlijk een soort beschermlaag aan op het blad, terwijl de structuur open genoeg blijft zodat de plant via het blad kan blijven ademen en ook meststoffen kan opnemen.

Technici van Aqua Aid Europe geven regelmatig presentaties over dit onderwerp. Mocht u geïnteresseerd zijn in deze zienswijze, dan verwijzen wij u naar onze exclusief distributeur in Nederland, Vos Capelle.

VERMINDER WATERVERBRUIK TOT WEL 35%

Met kennis en technologie kan waterverbruik tot wel 35% gereduceerd worden.

We worden steeds vaker geconfronteerd met de effecten van een veranderend klimaat: langere periodes van droogte, gevolgd door kortdurende hevige regenval. Op diverse fronten moeten we ons beleid, het gebruik en de beheersing van water aanpassen aan het veranderende klimaat.

Als Europees leverancier zien we overal de problemen met watergebruik op sport- en golfaccommodaties toenemen. Was het in het verleden nog geen probleem om grondwater op te pompen, nu zien we in het voorjaar al tekorten en beregeningsverboden, met alle gevolgen van dien. Vooral waterschappen en lokale overheden zullen een ander beleid moeten gaan voeren op het gebied van waterhuishouding. Feitelijk zijn er drie steeds groter wordende problemen met water, die wij al jaren signaleren: de beschikbaarheid, kwaliteit en kostprijs van water in het algemeen.

Het probleem van waterbeschikbaarheid ondervinden wij momenteel aan den lijve door de beregeningsverboden. Een vreemd idee, omdat er in februari en maart juist veel neerslag gevallen is. Dus vraagt men zich af: waar is al dat water gebleven? Het simpele antwoord is waarschijnlijk: in de zee. Dat is begrijpelijk, want bij de huidige extremen moet er ruimte zijn voor nieuwe overvloedige regenval. Ook heeft de agrarische wereld graag droge voeten in het voorjaar zodat er op tijd gepoot en gezaaid kan worden, dus wordt het grondwaterpeil laag gehouden. Het gevolg hiervan is dat er na een droog voorjaar in veel gebieden een té laag grondwaterpeil ontstaat, en daardoor een tekort aan beregeningswater. Hiervoor moet dus duidelijk een ander beleid gevolgd worden, om in de toekomst meer water beschikbaar te hebben voor meerjarige gewassen en beregening van sport- en golfaccommodaties gedurende het hele seizoen. Dat kan bijvoorbeeld door lokaal water op te slaan, zoals je bij tuinders wel ziet, of door het grondwaterpeil hoger te houden.

De kwaliteit van beregeningswater vormt in Nederland momenteel nog geen groot probleem. Het percentage bicarbonaten dat in circulatie is, is lokaal wel een toenemend probleem, evenals verzilting, waardoor de balans in de bodem verstoord wordt. Door een verstoorde balans worden nutriënten slechter opneembaar voor de plant, gaat het rendement van onze meststoffen omlaag en spoelen we deze ongebruikte elementen weg met het grondwater. In Zuid-Europa zien we nog veel extremere waarden met betrekking tot de grondwaterkwaliteit, zoals een hoog zoutgehalte, met alle gevolgen van dien. Zover is het in Nederland nog niet, maar de waterkwaliteit loopt wel degelijk achteruit.

De kostprijs van water is in Nederland geen groot probleem – nog niet, maar dat zal in de toekomst zeker veranderen. Daarbij gaat het niet alleen om de kostprijs van het water zelf, maar ook om kosten voor irrigatiesystemen, elektriciteit en dergelijke. Een gemiddelde golfbaan in Midden-Europa gebruikt zo’n 250.000 m³ water per jaar. Als je opeens € 0,85 per kuub moet betalen, heeft dit substantiële gevolgen voor de waterrekening en dus ook voor het onderhoudsbudget. Tientallen jaren geleden was hiervan nog geen sprake, maar het probleem van de klimaatverandering komt snel noordwaarts.

Het is dus zaak om ons voor te bereiden op deze zaken, die hoe dan ook op ons afkomen. Hierbij geldt vooral: regeren is vooruitzien. Stem nu al je strategie af op wat er komen gaat. Gebruikers kunnen hier zelf een grote bijdrage aan leveren door het totale waterverbruik op accommodaties terug te dringen. Op een vrij eenvoudige wijze en met naar verhouding beperkte middelen kan al snel een reductie van 35 procent of meer van het waterverbruik worden bereikt. Het komt daarbij aan op kennis en ervaring, waarbij op het educatieve vlak ook een rol is weggelegd voor de brancheorganisaties. Begin bijvoorbeeld eens met de vraag: waarom moet ik vandaag irrigeren en hoeveel? Veel gebruikers hebben hierop geen duidelijk antwoord. Men beregent vaak op basis van ervaring en gevoel, zonder dat dit met cijfers onderbouwd is. Hier begint eigenlijk het verhaal van toewerken naar een verlaagd watergebruik.

Een belangrijk aspect bij het verminderen van het watergebruik is een goed werkend irrigatiesysteem. Wij doen regelmatig tests om te kijken hoe nauwkeurig een beregeningsinstallatie werkt, door tien regenmeters op een green op te stellen en dan een beregeningsronde van 100 procent uit te voeren. Het is opvallend hoe groot de verschillen zijn in de hoeveelheid water per vierkante meter, door een verkeerde stand van de sproeiers, met teveel of geen overlap of gewoon een verkeerde nozzle. Met de wetenschap die we nu hebben, is het met het oog op de toekomst noodzakelijk dat iedere golfbaan of sportaccommodatie iemand heeft die verantwoordelijk is voor een goed werkend irrigatiesysteem.

Met een simpele bodemanalyse kan op eenvoudige wijze een indicatieve P-F-curve worden vastgesteld, die bij benadering duidelijk maakt waar het verwelkingspunt van de bodem zich bevindt en hoe groot de veldcapaciteit is. Met een goede bodemvochtmeter kan de irrigatie-verantwoordelijke dagelijks een aantal metingen doen en daarmee een database opbouwen. Zo ontstaat er duidelijkheid; op basis hiervan kan worden voorspeld in welke mate het bodemvocht het komende etmaal gaat verminderen. Vervolgens kan worden besloten of en zo ja, hoeveel er beregend moet worden.

Met simpele weerstations kan de ET-factor worden bepaald, eveneens een goede indicatie voor de hoeveelheid en intervallen van de irrigatie. Wij zijn voorstander van de zogenaamde dry down cycle. Dit betekent dat het doel is om met het bodemvocht te sturen tegen (of net boven) het verwelkingspunt. Omdat er nooit een 100 procent homogeen bodemprofiel is, moet hierop worden bijgestuurd met behulp van een goed werkende waterverdeler, ook wel surfactant genoemd. Er zijn veel verschillen in de werking. Bij horizontaal werkende producten ontstaat er een betere balans in het bodemvocht en zijn er kleinere afwijkingen in het onderlinge vochtpercentage. Hierdoor kan de waarde waarop gestuurd wordt, omlaag, tot dichter bij het verwelkingspunt. 3D surfactants zoals Aqua Aid OARS HS, OARS PS en PBS 150 hebben deze unieke eigenschap. Door bovengenoemde producten te combineren – betrekkelijk eenvoudig in te voeren technieken – kan men richtlijnen opnemen in het onderhoudsplan van de golfbaan of sportaccommodatie. Hiermee wordt een goede stap gezet in het terugdringen van het watergebruik. Als branche zijn we hiermee de overheid een stap voor. Zo hebben wij al een antwoord klaar op het moment dat er verdere maatregelen van overheidswege ingevoerd worden.

Het is zaak dat er op de accommodatie een goede vochtmeter aanwezig is en bij voorkeur ook een eigen weerstation, zodat er goede data voor de greenkeeper beschikbaar zijn om mee te sturen. Een goede surfactant met 3D werking neemt hem veel werk uit handen, door de horizontale werking (in tegenstelling tot de meer klassieke middelen die deze functie niet hebben) en de waterverdeling. Zoals hierboven gesteld, is het verstandig om iemand verantwoordelijk te maken voor de kwaliteit van het irrigatiesysteem, zodat van een goede basis kan worden uitgegaan. Technici van Aqua-Aid Europe geven regelmatig presentaties over dit onderwerp. Mocht u geïnteresseerd zijn in deze zienswijze, neem dan contact op met ons op.

SUN PROTECTION FOR PLANTS

Not only humans and animals suffer from sunburn, plants also endure sunburn if the concentration of sunlight is too high. Plants protect themselves by stopping processes such as photosynthesis and withdrawing energy from the leaves and fruit. This causes damage at an early stage. For example, because no new leaves are produced, there is no recovery. Damage to the cell walls cannot be repaired by the plant.

Like people and animals, plants are also sensitive to high concentrations of UV in the air. The effects on plants can be very different, depending on both the duration of exposure and the plant species. The effects on plants range from slight reversible disturbances of physiological processes to total destruction of almost all cells in a plant. The total destruction of a plant usually takes place when there is suddenly an extremely high UV concentration in a place that this is normally not the case. The plants are not used to it and cannot recover.

We offer a solution; for the full article please read Sun Protection for plants.

WETTING AGENT RESEARCH

How does OARS HS compare to other wetting agents in the field?

In order to answer this question, Vos Capelle and Aqua Aid Europe conducted a comparative wetting agent research last year. On Golf Park De Haenen in Teteringen (The Netherlands), a practical test was set up on the Par3 course, to investigate the functioning of different surfactants. The most commonly used wetting agents in The Netherlands were included in this test set-up. During the entire growing season, the performance (effectiveness), duration of action and uniformity of all products were examined and compared. Please continue here to see our wetting agent research.